Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas birojs “Krusts” veic visas nepieciešamās formalitātes apbedīšanas pabalsta saņemšanai VSAA nodaļās. Piešķirot apbedīšanas pabalstu, tiek izsniegts VSAA lēmums par apbedīšanas pabalsta apmēru, kas tiek nodots pasūtītājam.

Apbedīšanas pabalsta pieprasīšana

Ja vēlaties pieprasīt apbedīšanas pabalstu personīgi, to varat veikt VSAA nodaļās iesniedzot miršanas apliecību un iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā (strādājošā) persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. Apbedīšanas pabalstu, apdrošinātas personas nāves gadījumā, piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā. Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā, apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā. Ja apdrošinātā persona bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu. Apbedīšanas pabalsts tiek pārskaitīts uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no miršanas dienas.

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas birojs “Krusts” veic visas nepieciešamās formalitātes apbedīšanas pabalsta saņemšanai VSAA nodaļās. Piešķirot apbedīšanas pabalstu, tiek izsniegts VSAA lēmums par apbedīšanas pabalsta apmēru, kas tiek nodots pasūtītājam.

Apbedīšanas pabalsta pieprasīšana

Ja vēlaties pieprasīt apbedīšanas pabalstu personīgi, to varat veikt VSAA nodaļās iesniedzot miršanas apliecību un iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā (strādājošā) persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. Apbedīšanas pabalstu, apdrošinātas personas nāves gadījumā, piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā. Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā, apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā. Ja apdrošinātā persona bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu. Apbedīšanas pabalsts tiek pārskaitīts uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no miršanas dienas.