Noderīga informācija

Pirmie soļi nāves gadījumā

Zaudēt tuvinieku ir emocionāli smagi. Šis ir grūts dzīves posms. Šādā situācijā koncentrēties un saviem spēkiem censties organizēt tuvinieka izvadīšanu, ir jo īpaši grūti. Tas ir vienīgi papildus slogs sērās, no kura Jūs varat atbrīvoties, uzticot savas rūpes mums. Jūsu rīcībā esam diennakti, zvaniet un mēs Jums palīdzēsim.

Sabiedrībā valda uzskats, ka nāves gadījumā, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un Valsts policija. Patiesībā, ne viens, ne otrs neizsniegs apliecību par nāves cēloni un nenogādās mirušo morgā. Šim nolūkam ir paredzēti ārsti un apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir paredzēta dzīvības glābšanai un uz nāves gadījumu ir tiesīgi neizbraukt. Izņēmums, ja pieteiksiet, ka neesat pārliecināti par nāves iestāšanos. Šādā gadījumā neatliekamās palīdzības brigāde ieradīsies un konstatēs nāves faktu, izsniegs norīkojumu mirušā nogādāšanai morgā. Šis norīkojums var noderēt saskarsmē ar ģimenes ārstu un gadījumos, ja mirušajam nepieciešama autopsijas veikšana, nāves cēloņa noskaidrošanai. Savukārt, Valsts policija ir pieaicināma vienīgi tad, ja nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums.

 • Ko darīt, ja tuvinieks ir miris mājās?

  Ja tuvinieks ir miris dabīgā nāvē, bez vardarbīgas nāves pazīmēm, Jums ir jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu. Konstatējot nāves faktu un vērā ņemot mirušā slimības vēsturi, ģimenes ārsts izsniedz apliecību par nāves cēloni. Šis dokuments ir nepieciešams, lai saņemtu miršanas apliecību un veiktu tālākās ar izvadīšanu saistītās darbības. Nezināma nāves cēloņa gadījumā, vai ja mirušais ir bijis jaunāks par 59 gadiem, ģimenes ārsts izsniedz norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai, nāves cēloņa noskaidrošanai. Brīvdienās un svētku dienās, vai nakts stundās, ģimenes ārsti bieži vien nav izsaucami. Šādā situācijā Jūs varat sazināties ar poliklīnikas dežūrējošo ārstu vai atlikt vizīti pie ģimenes ārsta uz vēlāku laiku, par to savstarpēji vienojoties. Jebkurā gadījumā Jums ir jāpiesaka tuvinieka nogādāšana morgā, kur mirušais tiks uzglabāts atbilstoši prasībām. Pilsētas robežās mūsu darbinieki ieradīsies 1 stundas laikā pēc pakalpojuma pieteikšanas, veiks mirušā nogādāšanu morgā, informēs Jūs par turpmākajiem soļiem.

 • Ko darīt, ja tuvinieks ir miris slimnīcā?

  Par nāves iestāšanos Jums paziņos ārstējošais ārsts, uzaicinās Jūs ierasties slimnīcas nodaļā veikt formalitātes. Ja piederīgajiem nāves cēlonis ir zināms un pretenzijas pret tuvinieka ārstēšanu nav, tiek rakstīts iesniegums, lai neveiktu mirušā autopsiju. Pretēji, ja piederīgie apšauba nāves cēloni, vai nav apmierināti ar tuvinieka ārstēšanu, tiek pieprasīta mirušā autopsijas veikšana, nāves cēloņa noskaidrošanai. Ir gadījumi, kad mirušā autopsijas veikšana ir obligāta. Apliecību par nāves cēloni izraksta ārstējošais ārsts, nodaļas vadītājs vai pataloganatoms, izsniedz šīs apliecības Pataloganatomijas nodaļā – morgā. Jau pirms došanās uz slimnīcu, Jūs varat vērsties mūsu filiālēs, pieteikt apliecības saņemšanu un mirušā apģērba nogādāšanu morgā. Mūsu darbinieki aiztaupīs Jums šo apmeklējumu.

 • Ko darīt, ja ir noticis noziegums vai nelaimes gadījums?

  Ja tuvinieks ir miris mājās vai sabiedriskā vietā un nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums, Jums ir jāsazinās ar Valsts policiju. Policijas darbinieki piesaka mirušā nogādāšanu Valsts Tiesu medicīnas centra morgā, izsaucot tam paredzēto dienestu. Pēc ekspertīzes veikšanas tiek izsniegta apliecība par nāves cēloni. Jūs varat vērsties mūsu filiālēs, pieteikt apliecības saņemšanu un mirušā apģērba nogādāšanu morgā. Mūsu darbinieki aiztaupīs Jums šo apmeklējumu. Gadījumos, kad mirušo paredzēts kremēt, ir jāsaņem prokurora atļauja kremācijas veikšanai.

 • Ko darīt, ja tuvinieks ir miris ārvalstīs?

  Ja tuvinieks ir miris ārvalstīs, bet apbedīt vēlaties Latvijā, ir nepieciešama mirušā transportēšana specializētā transportā un cinka zārkā. Latvijā tiek veikta mirušā pārzārkošana, apbedīšana cinka zārkā ir aizliegta. Mirušā transportēšanai mēs piedāvājam cinka zārka nomu, kas aiztaupa Jums divu zārku iegādi. Mirušā dokumentu noformēšanu, mirušā izvešanai no valsts, veic attiecīgās valsts apbedīšanas birojs. No Latvijas kapsētas ir jāsaņem rakstiska atļauja mirušā apbedīšanai. Mēs veicam mirušā transportēšānu Eiropas savienībā un citās valstīs.

Apbedīšanas pabalsts

Apbedīšanas birojs “Krusts” veic visas nepieciešamās formalitātes apbedīšanas pabalsta saņemšanai VSAA nodaļās. Piešķirot apbedīšanas pabalstu, tiek izsniegts VSAA lēmums par apbedīšanas pabalsta apmēru, kas tiek nodots pasūtītājam.

Apbedīšanas pabalsta pieprasīšana

Ja vēlaties pieprasīt apbedīšanas pabalstu personīgi, to varat veikt VSAA nodaļās iesniedzot miršanas apliecību un iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā (strādājošā) persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. Apbedīšanas pabalstu, apdrošinātas personas nāves gadījumā, piešķir un izmaksā mirušā divkāršas mēneša vidējās iemaksu algas apmērā. Pensionāra vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja nāves gadījumā, apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā divu pensiju vai atlīdzību apmērā. Ja apdrošinātā persona bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu. Apbedīšanas pabalsts tiek pārskaitīts uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no miršanas dienas.

Rīgas kapsētas

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis Kapsētu darbības jautājumos:
Tālrunis: 80000290.