Apbedīšanas biroja pakalpojumi

Morga pakalpojumi

Apbedīšanas birojs piedāvā morga pakalpojumus:

 • Mirušā uzglabāšana morgā.
 • Mirušā sagatavošana izvadīšanai - sanitārā apkope.
 • Mirušā apģērbšana, iezārkošana un grims.
 • Balzamēšana.

Mirušā transportēšana

 • Mirušā nogādāšana morgā no mājām, slimnīcas vai pansionāta.
 • Mirušā transportēšanu no lidostas.
 • Katafalka Mercedes-Benz pakalpojumus bēru dienā.
 • Mirušā transportēšana no ārvalstīm uz Latviju.
 • Mirušā transportēšana no Latvijas uz ārvalstīm.

Apbedīšanas biroja darbinieki ierodas 1 stundas laikā pēc apbedīšanas pakalpojuma pieteikšanas. Apbedīšanas biroja darbinieki informēs Jūs par turpmākajiem soļiem un mirušo nogādās morgā.

Dokumentu noformēšana

Apbedīšanas birojs  piedāvā dokumentu noformēšanu:

 • Izziņas par nāves cēloni saņemšana.
 • Miršanas apliecības saņemšana.
 • VSAA apbedīšanas pabalsta saņemšana.
 • Kapsētas pakalpojumu apmaksas veikšana.
 • Kremācijas pakalpojumu apmaksas veikšana.
 • Ārvalstu miršanas dokumentu tulkošana.
 • Dokumentu sagatavošana mirušā transportēšanai uz ārvalstīm.
 • Lidostas, muitas formalitāšu kārtošana.

Bēru organizēšana

Apbedīšanas birojs piedāvā bēru organizēšanas pakalpojumus. Svarīgi zināt, ka vispirms bēru diena un laiks tiek savstarpēji saskaņots starp apbedīšanas biroju un piederīgo, pēc kā apbedīšanas biroja administrators veic bēru dienas un laika pieteikšanu un saskaņošanu kapsētā.

Bēru organizēšanas pakalpojumi ietver:

 • Bēru dienas un laika saskaņošana kapsētā.
 • Sēru ceremonijas organizēšana.
 • Mirušā sagatavošana izvadīšanai.
 • Mirušā transportēšana no morga uz kapsētu.
 • Katafalks kapsētas teritorijā.
 • Nesēju pakalpojumi bērēs.
 • Kapa rakšana - LAA sertificēta kaprača pakalpojumi.

Apbedīšanas birojs sniedz pakalpojumus sēru ceremonijas organizēšanā. Sēru ceremonijai ir iespēja pieteikt jebkuras reliģiskās konfesijas mācītāju vai laicīgo izvadītāju, muzikālo noformējumu (vijole, ērģeles, mežrags, čells u.c.), foto un video pakalpojumus, transportu bēru viesiem, kā arī vainagus un sēru lentes.

Bēru ceremonijai ir iespēja pieteikt divus, četrus vai sešus solīdus zārka nesējus. Sava aroda profesionāļi ar ilggadēju pieredzi apbedīšanā. Augsta profesionālā ētika un kapu kultūra. Visiem zārka nesējiem ir vienāds formas tērps, kas ir atbilstošs laika apstākļiem.

Kremācija

Apbedīšanas birojs piedāvā kremācijas organizēšanas pakalpojumus.

 • Kremācijas pieteikšana.
 • Mirušā sagatavošana izvadīšanai.
 • Mirušā transportēšana no morga uz krematoriju.
 • Sēru ceremonijas organizēšana.
 • Pelnu kapsulas saņemšana.
 • Pelnu kapsulas nosūtīšana uz ārvalstīm.
 • Urnas apbedīšana kapsētā.

Pārapbedīšana

Apbedīšanas birojs piedāvā mirušā pārapbedīšanu un ekshumāciju Latvijas kapsētās.