“Bēru organizēšana” 840,- EUR

“Bēru organizēšana” 840,- EUR

*cenā iekļauts PVN un aģentūras pakalpojumi

 • Bēru dienas un laika rezervēšana kapsētā.
 • Apģērba nogādāšana morgā.
 • Mirušā sagatavošana izvadīšanai - sanitārā apkope.
 • Mirušā apģērbšana, iezārkošana, grims.
 • Zārka nogādāšana morgā.
 • Mirušā pārnešana no morga uz katafalku.
 • Katafalks no morga uz kapsētu.
 • Zārka ienešana kapličā.
 • Vainagu izkārtošana kapličā
 • Zārka iznešana no kapličas uz katafalku.
 • Katafalks kapsētas teritorijā.
 • Četri zārka nesēji līdz kapa vietai.
 • Zārka ielaišana kapā.
 • Kapa aizrakšana.

Maznodrošinātās vai trūcīgās personas, kā arī personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti var saņemt atbalstu norēķiniem par apbedīšanas pakalpojumiem un piederumiem – 10% atlaidi no kopējās pasūtījuma summas.

Dokumentu noformēšana Piedāvājam izziņas par nāves cēloni saņemšanu, miršanas apliecības saņemšanu un VSAA apbedīšanas pabalsta saņemšanu.  Apbedīšanas pabalsts tiek ieskaitīts uzņēmuma norēķinu kontā un kalpo kā daļa no apbedīšanas pakalpojumu apmaksas.