Bēru organizēšana

Bēru organizēšana

Apbedīšanas birojs piedāvā bēru organizēšanas pakalpojumus. Svarīgi zināt, ka vispirms bēru diena un laiks tiek savstarpēji saskaņots starp apbedīšanas biroju un piederīgo, pēc kā apbedīšanas biroja administrators veic bēru dienas un laika pieteikšanu un saskaņošanu kapsētā.

Bēru organizēšanas pakalpojumi ietver:

  • Bēru dienas un laika saskaņošana kapsētā.
  • Sēru ceremonijas organizēšana.
  • Mirušā sagatavošana izvadīšanai.
  • Mirušā transportēšana no morga uz kapsētu.
  • Katafalks kapsētas teritorijā.
  • Nesēju pakalpojumi bērēs.
  • Kapa rakšana - LAA sertificēta kaprača pakalpojumi.

Apbedīšanas birojs sniedz pakalpojumus sēru ceremonijas organizēšanā. Sēru ceremonijai ir iespēja pieteikt jebkuras reliģiskās konfesijas mācītāju vai laicīgo izvadītāju, muzikālo noformējumu (vijole, ērģeles, mežrags, čells u.c.), foto un video pakalpojumus, transportu bēru viesiem, kā arī vainagus un sēru lentes.

Bēru ceremonijai ir iespēja pieteikt divus, četrus vai sešus solīdus zārka nesējus. Sava aroda profesionāļi ar ilggadēju pieredzi apbedīšanā. Augsta profesionālā ētika un kapu kultūra. Visiem zārka nesējiem ir vienāds formas tērps, kas ir atbilstošs laika apstākļiem.